PROJEKT


PROJEKT 1 ÖLAND | Urkraft Pånyttfödelse 1994
PROJEKT 2 ÖLAND - Bårby Borg
Konstsköldar
Konstsköldar
Konstsköldar
Konstsköldar
Invigning
Betongöga som tittar ut från borgen

Skulptur i landskap
”1997 genomförde kulturföreningen Karneval i samarbete med i första hand Ölands folkhögskola, kulturarbetsförmedlingen i Malmö och Mörbylånga kommun, projektet ’Skulptur i landskap’.

Projektet genomfördes med ett helgseminarium för inspiration i april, en treveckors utbildning i betongkonstens olika möjligheter i maj–juni och därefter en månads beredskapsarbete för konstnären för att slutföra skulpturer till utställningen på Bårby borg som öppnade den 15 juli.

Tolv konstnärer deltog i utbildningen och nio av dessa deltog i den följande utställningen. Platsen Bårby borg och dess historia utgjorde utgångspunkt för konstnärernas skapande. Viktiga möten med historien, arkeologer, arkitekter och keramiska skulptörer genomfördes i anknytning till utbildningen.

Deltagande konstnärer var:
Fifalla Langelund, Stina Alm, Lars Boring, Stina Ebers, Eva Fidjeland, Kåre Holgersson, Christer Jansson, Anders Lundgren, Lotta Palmér, Lena Richert, Eivor Åberg och Susanna Undin.

Lärare var:
Stina Lindholm, skulptör, Gotland, Brynhildur Pétursdóttir, skulptör, Linköping och Hördur Hardarson, skulptör, Linköping. Ledare för projektet var Walle Dickson, Öland.

Tanken är att projektet ingår i en större helhet kallad ’Gränsöverskridande konst i lokala material’, som pågått några år och som ska få en spännande fortsättning.

Detta projekt blev genomförd med stöd av:
Cementa, Skanska, Lantmännen, Fiberteknik AB, Kalmar läns landsting, Stråbruken AB, ICA Trofast, Beijer bygg AB, Nordborg gräv & betong, Swerock, Boda glasbruk, A Skania AB Göteborg, Ölands försäkringsbolag, Ernströms mineral AB, Kulturarbetsförmedlingen i Malmö, Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Västerviks kommun, Eslövs kommun, Torsås kommun och Nybro kommun.”

PROJEKT 3 - Möjligheternas Boning 1999-2000

Om konstnärlig medverkan i byggprocessen
”Behöver det finnas någon motsättning mellan konstnärlig gestaltning av inre och yttre miljöer och mellan arkitektens arbete med byggnader och stadens och landskapets rum?

Nej, tvärtom. Vi tror på en dialog, på ett gemensamt givande och tagande. Vi vill inleda ett samtal där alla som arbetar med vår inre och yttre miljö kan bidra med sin specifika kunskap och erfarenhet och där helheten kan bli mer än delarna.

För att kunna skapa byggnader och miljöer som bejakar livet och det levande krävs ett genomgripande idé- och planeringsarbete innan ett slutgiltigt program tas fram. Att man tillför fantasi och poesi till byggnadskonsten. Att livets fästen i byggnaden gestaltas, i såväl utformningen av helheten som i material, rum, passager och detaljer. I detta arbete kan konstnären delta och bidra.

Möjligheternas Boning är ett konstnärligt utvecklingsarbete som Ölands Folkhögskola driver i samarbete med bl.a. byggföretaget Skanska.”

Styrgruppen
Styrgruppen för Möjligheternas boning består av:

Walle Dickson, projektledare, Konst AB Karneval. 0485/66 00 78, 66 05 40.
Behnn Edvinsson, rektor Ölands Folkhögskola och konstnär. 0485/380 02.
Roland Kindberg, projektledare Skanska Sydost AB. 0480/575 14.
Anders Lundgren, arkitektutbildad skulptör, konstlärare. 0485/414 01.

Dessutom har Rolf Möller, Räta Linjen arkitekter AB och Anders Rönnlund, projektledare Statens Konstråd medverkat under perioder.

Konstnärer
Konstnärer som deltagit på heltid i projektet Möjligheternas Boning är följande:

Stina Alm, Markgatan 3, 380 62 Mörbylånga. 0485/416 21.
Edwin Böck, Trottorp 7800 Kinnekulla, 388 97 Halltorp. 0480/44 04 49, 105 95.
Ragnhild Brodow, Wiks Fhsk Balingsta, 755 91 Uppsala. 018/39 93 02, 0707/87 19 32.
Eva Fidjeland, Järnvägsstationen Leths gata 3, 380 40 Orrefors. 0481/308 66.
Christer Jansson, Eriksöre 6315, 386 93 Färjestaden. 0485/386 19.
Fifalla Langelund, Hunsala 8, 594 91 Gamleby. 0493/240 18.
Torgny Larsson, Regeringsgatan 80, 111 39 Stockholm. 08/14 99 26, 070/951 23 02.
Cissi Svärdström, Slånstigen 5, 579 31 Högsby. 0491/216 05.

I rollen av inspiratörer har bl.a. Birgitta Silferhielm, Anders Linder, Kate Larson, Giogio Padoan, Marcus Naef, Märit Andersson-Naef, Jens Tellefsen, Lena Sundin, Susanne Gieser, Anita Grede och Richard Estréen på olika sätt hjälpt till att utveckla projektet. Många övriga är att tacka för all hjälp!

Framtiden
Möjligheternas Boning skall vara en mötesplats och ett växthus med gränsöverskridande inriktning, där konsten och det yrkesmässiga utforskandet kan möta lokalt och regionalt näringsliv, forskning, studerande och allmänhet för gemensam utveckling.

Möjligheternas Boning drivs av Ölands Folkhögskola i samarbete med bl.a. Skanska. Ölands Folkhögskola Öl. Skogsby 38693 Färjestaden. 495/38210. www.oland.fhsk.se

Projektet har mottagit stöd från: Stiftelsen Framtidens kultur, Länsarbetsnämnden i Kalmar län, Regionförbundet, Mörbylånga kommun, Cementa och EU 5b.